Specializuotos medicininės ekspertizės tvarka
CMEK darbo laikas nuo 7 iki 15 val.
Kontaktinis numeris (8 5) 271 8801
El. paštas cmek@vrm.lt

Specializuota medicininė ekspertizė yra skirta naujai priimamo asmens, pareigūno, buvusio pareigūno, pretendentų į prokurorus, prokurorų sveikatos būklės įvertinimui.

Specializuota medicininė ekspertizė yra skirta naujai priimamo asmens, pareigūno, buvusio pareigūno, pretendentų į prokurorus, prokurorų sveikatos būklės įvertinimui.

Adresas: Žygimantų g. 8, Vilnius (netoli Vilniaus arkikatedros bazilikos) Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 700 - 1500 Telefonas pasiteiravimui:  271 8801 El. paštas:  cmek@vrm.lt

Specializuotoji medicininė ekspertizė (toliau – SME) atliekama vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB173DAC99C8/VxJoGJnFgR

2. Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvadu (toliau - Sąvadas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. sakymu Nr. 1V-961/V-1524.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5bb9c430d18711e68d79c2033f194657

Atvykstant į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) būtina iš anksto užsiregistruoti internetu (gali registruoti ir personalo tarnyba), adresu: https://cmek.vrm.lt. Registruojantis sistema parodys laisvų dienų datas ir vietų skaičių.

Ekspertizei siūlome atvykti kuo anksčiau (registratūra pradeda dirbti 700 val.), kad ekspertizė būtų atlikta per vieną dieną. Sveikatos patikrinimo metu  bus atliekamas psichologinis ištyrimas, turėsite apsilankyti pas 8  (moterys – pas 9) gydytojus, be to, esant reikalui, gali būti skirti papildomi tyrimai.

Iš anksto SME užregistruotas asmuo, paskirtą dieną turi atvykti į CMEK nuo 7 iki 8 val. į 314 kabinetą (registratūra).

Tiriamuosius lydintys asmenys į CMEK neįleidžiami!

Informuojame, kad su savimi būtina turėti rašymo priemonę

Pareigūnai, turintys nedarbingumo pažymėjimą, gali būti priimami be išankstinės registracijos rytais, nuo 7 iki 10 val.

Internetinėje sistemoje personalo tarnybos bei asmuo gali sužinoti SME rezultatą (tinkamas, netinkamas, nebaigta). Norint sužinoti SME rezultatą būtina žinoti tiriamojo asmens kodą bei turėti CMEK registracijos numerį, kuris bus išduodamas CMEK registratūroje kiekvienam asmeniškai.

Jeigu nustatytu laiku negalite atvykti į CMEK, internetinėje sistemoje galite (prieš vieną dvi dienas) pakeisti atvykimo datą. Jei tokios galimybės neturite informuokite CMEK registratūrą (tel. 271 88 01).

I. Nauji priimamieji (pretenduojantys į tarnybą, pageidaujantys mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje), buvę pareigūnai, atvykstantys į CMEK turi pateikti šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus:

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba).
  Pastaba: Siuntimas naujai priimamajam, buvusiam pareigūnui galioja 90 kalendorių dienų)
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su veido atvaizdu ir asmens kodu;
 • jeigu turi, dokumentą, patvirtinantį asmens karo prievolės atlikimą;
 • asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos už paskutinių 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės atliktos ekspertizės;
  Pastaba. Jeigu Jums buvo atliktos operacijos ar turėjote traumų – turėkite apie tai liudijančių dokumentų kopijas. Jei buvote siųstas konsultuotis pas aukštesnio lygio gydytojų specialistų konsultacijoms – turėkite atsakymų kopijas.
 • kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu toks yra išduotas;
 • psichikos sveikatos centro išduotas pažymą (medicininės apskaitos forma Nr.046/a), kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre);
 • priklausomybių ligų pažymą (medicininės apskaitos forma Nr. 046/a) , kad dėl priklausomybės ligų nėra įregistruotas priklausomybės ligų centre (kabinete) ar pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre, arba medicinos dokumentų išrašą medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie jame gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas);


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai);
 • Šlapimo tyrimas analizatoriumi;
 • Biocheminiai kraujo tyrimai:
  • 10.1 gliukozės kiekis kraujyje;
  • 10.2. eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas (ENG);
  • 10.3. alanininė transaminazė (GPT/ALT),
  • 10.4. asparagininė transaminazė (GOT/AST), bendras bilirubinas (BIL-T);
 • Imunologinis tyrimas ŽIV infekcijai, sifiliui (RPR);
 • Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiograma ramybėje;
 • Krūtinės ląstos apžvalginė rentgenogramą;
 • Tepinėlis iš gimdos kaklelio bei šlaplės dėl gonorėjos;
 • Bendrojo cholesterolio kraujyje tyrimas (asmenims nuo 40 metų amžiaus ir esant lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių);
 • Kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose buvo gydomi dėl tuberkuliozės, odos problemų, lytiškai plintančių ligų, išduotų dokumentų išrašus (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a), jeigu sirgo šiomis ligomis.

Jeigu turite galimybę ir to reikalauja siuntime nurodyta Sąvado skiltis, rekomenduojame, prieš atvykstant į CMEK, pasidaryti šiuos tyrimus pasirinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje:

1. Veloergometrija (tyrimas ar atliekamas ar skiriamas: naujai priimamiems į vidaus tarnybą, kuriems taikoma Sąvado I skiltis; kurie į vidaus tarnybą priimami eiti pareigas, susijusias su darbais aukštyje, orlaivių, laivų valdymu, mokymu nardyti ir nardymu vidutiniame ir dideliame gylyje, gaisrų gesinimu, ekstremalių įvykių padarinių likvidavimu, žmonių, turto gelbėjimo darbų atlikimu kvėpuoti kenksmingoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu; pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kuriems taikoma Sąvado I–II skiltis; tiriamiesiems (vyresniems nei 40 metų;

2. Spirometrija (tyrimas atliekamas: naujai priimamiesiems į vidaus tarnybą, siunčiamiems iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir jam pavaldžių įstaigų, kuriems taikoma Sąvado I arba II skiltis; naujiems priimamiesiems į vidaus tarnybą, kurių pareigos susijusios su nardymu;)

3. Vestibulometrija (tyrimas skiriamas: tiriamiesiems, kuriems taikoma Sąvado I arba II skiltis, jei jų darbas reikalauja ypatingų vestibulinio aparato savybių (ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems aukštyje, laivuose ir kt.);

4. Audiometrija (skiriama ir atliekama : tiriamiesiems, kurių darbas susijęs su elektroakustinėmis priemonėmis, jų tarnybos aplinkos triukšmu, nardymu, lakūnams, dirbantiems laivuose; ir tiriamiesiems, sirgusiems ausų ligomis.

Pastaba: vertinami ne seniau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki ekspertizės pirmos dienos atlikti laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ir ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atlikta krūtinės ląstos apžvalginė rentgenograma;

Laboratoriniai tyrimai nelegaliam narkotikų, kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimui nustatyti tiriamajam atliekami jam atvykus į CMEK;

Gydytojas ekspertas gali paskirti kitus papildomus laboratorinius ir/ar funkcinės diagnostikos tyrimus tais atvejais, kai be nurodytų rezultatų įvertinimo negali priimti ekspertinio spendimo.

Tiriamajam nepristačius išvardintų tyrimų, jie gali būti atlikti LR VRM Medicinos centre (tyrimai mokami, išskyrus pareigūnus);

II. Pareigūnai atvykstantys į CMEK pateikia šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus:

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba);
  Pastaba: Siuntimas pareigūnui ar kursantui galioja 30 kalendorių dienų;
 • Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (medicininės apskaitos forma Nr. 048-/a);
 • asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos už paskutinių 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės;
  Pastaba. Jeigu Jums buvo atliktos operacijos ar turėjote traumų – turėkite apie tai liudijančių dokumentų kopijas. Jei buvote siųstas konsultuotis pas aukštesnio lygio gydytojų specialistų konsultacijoms – turėkite atsakymų kopijas;
 • kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu toks yra išduotas;
 • psichikos sveikatos centro išduotas pažymą (medicininės apskaitos forma Nr.046/a), kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre);
 • priklausomybių ligų pažymą (medicininės apskaitos forma Nr. 046/a), kad dėl priklausomybės ligų nėra įregistruotas priklausomybės ligų centre (kabinete) ar pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre, arba medicinos dokumentų išrašą medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie jame gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas);


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai);
 • Šlapimo tyrimas analizatoriumi;
 • Biocheminiai kraujo tyrimai:
  • 10.1 gliukozės kiekis kraujyje;
  • 10.2. eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas (ENG);
  • 10.3. alanininė transaminazė (GPT/ALT),
  • 10.4. asparagininė transaminazė (GOT/AST), bendras bilirubinas (BIL-T);
 • Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiograma ramybėje;
 • Krūtinės ląstos apžvalginė rentgenogramą;
 • Tepinėlis iš gimdos kaklelio bei šlaplės dėl gonorėjos;
 • bendrojo cholesterolio kraujyje tyrimas (asmenims nuo 40 metų amžiaus ir esant lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių);

Pastaba: vertinami ne seniau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki ekspertizės pirmos dienos atlikti laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ir ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atlikta krūtinės ląstos apžvalginė rentgenograma.

Pareigūnui nepristačius išvardintų tyrimų, jie atliekami LR VRM Medicinos centre nemokamai.

Gydytojas ekspertas gali paskirti kitus papildomus laboratorinius ir/ar funkcinės diagnostikos tyrimus tais atvejais, kai be nurodytų tyrimų rezultatų įvertinimo negali priimti ekspertinio spendimo arba jeigu šie tyrimai būtini norint įvertinti pareigūno tinkamumą tarnybai pagal profesinės rizikos veiksnius.

III. Pareigūno, kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymui privalomi pateikti dokumentai:

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba).
  Pastaba: Siuntimas pareigūnui ar kursantui galioja 30 kalendorių dienų.
 • Tarnybinio patikrinimo išvados, surašytos įsakymo Nr. 1V-138 nustatyta tvarka, patvirtinta kopija.
  Pastaba. Nesant tarnybinio patikrinimo išvados kopijos arba jei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra pateikti visi privalomi duomenys, ekspertizė nepradedama.
 • Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas.
 • Medicininės dokumentacijos apie patirtą sveikatos sutrikdymą, kopijas.
 • Jeigu pareigūnas ar kursantas siunčiamas ekspertizei dėl sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo, esant įtarimų, kad pareigūnas ar kursantas galėjo susirgti sunkia užkrečiamąja liga, tai siuntimas pareigūnui ar kursantui išduodamas nedelsiant. Prie siuntimo turi būti pridėtas vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytas tarnybinis pranešimas, kad pradėtas tarnybinis patikrinimas, su paaiškinimais apie galimas pareigūno ar kursanto infekavimo aplinkybes įvykio metu.

IV. Pareigūnai, išleidžiami į pensiją ir atvykstantys į CMEK medicininės reabilitacijos poreikiui nustatyti, pateikia šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus;

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba).
 • Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su veido atvaizdu ir asmens kodu;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (medicininės apskaitos forma Nr. 048-/a);
 • kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu tokie tiriamajam yra išduoti,
 • išeinančio į pensiją pareigūno, pageidaujančio pasinaudoti pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonėmis, individualų veiklos planą;
 • šeimos gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (medicininės apskaitos forma Nr.027/a).


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai);
 • Šlapimo tyrimas analizatoriumi;
 • gliukozės kiekis kraujyje;
 • Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiograma ramybėje;
 • Krūtinės ląstos apžvalginė rentgenogramą;

Pastaba. Kiti papildomi tyrimai ar konsultacijos atliekami tik gydytojo eksperto teikimu.

V. Prokurorai ir asmenys, pateikę prašymus tarnauti prokurorais, atvykdami į CMEK pateikia šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus

 • Siuntimą pasitikrinti sveikatą, išduotą LR Generalinės prokuratūros;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu;
 • Paskutinių 5 (penkerių) metų (atliekant periodinį sveikatos tikrinimą – laikotarpio nuo paskutinio sveikatos tikrinimo) asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją, iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
 • psichikos sveikatos centro išduotas pažymą (medicininės apskaitos forma Nr.046/a), kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre);
 • priklausomybių ligų pažymą (medicininės apskaitos forma Nr 046/a), kad dėl priklausomybės ligų nėra įregistruotas priklausomybės ligų centre (kabinete) ar pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre, arba medicinos dokumentų išrašą medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie jame gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas);


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Bendrojo kraujo tyrimą;
 • Gliukozės kiekį kraujyje;
 • Bendrojo šlapimo tyrimą;
 • Krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos (atliktų buvus klinikinių arba epidemiologinių indikacijų);
 • elektrokardiogramos aprašymą;
 • Mokėjimo už sveikatos tikrinimą kvitą (taikoma asmenims, pateikusiems prašymus tarnauti prokurorais).

Pastaba: už šiame punkte nurodytos asmens sveikatos istorijos kopiją ir nurodytus laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras sumoka pats Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pastaba. Sveikatos tikrinimų metu vertinami pateikti ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos tikrinimo pirmos dienos atlikti laboratoriniai tyrimai, elektrokardiogramos ir jeigu buvo dėl klinikinių arba epidemiologinių indikacijų ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atliktos krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos aprašymai.