Specializuotos medicininės ekspertizės tvarka

Dėmesio!
Informuojame Jus, kad CME komisija nuo 2019-08-12 iki 2019-08-26 (imtinai) atostogauja

CMEK darbo laikas nuo 7 iki 15 val.
Kontaktinis numeris (8 5) 271 8801
El. paštas cmek@vrm.lt

Specializuota medicininė ekspertizė yra skirta naujai priimamo asmens, pareigūno, buvusio pareigūno, pretendentų į prokurorus, prokurorų sveikatos būklės įvertinimui.

Specializuota medicininė ekspertizė yra skirta naujai priimamo asmens, pareigūno, buvusio pareigūno, pretendentų į prokurorus, prokurorų sveikatos būklės įvertinimui.

Adresas: Žygimantų g. 8, Vilnius (netoli Vilniaus arkikatedros bazilikos) Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 700 - 1500 Telefonas pasiteiravimui:  271 8801 El. paštas:  cmek@vrm.lt

Specializuotoji medicininė ekspertizė (toliau – SME) atliekama vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-04).
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af8c3760a80e11e78a4c904b1afa0332

2. Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvadu (toliau – Sąvadas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-05).
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5bb9c430d18711e68d79c2033f194657

Atvykstant į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) būtina iš anksto užsiregistruoti internetu (gali registruoti ir personalo tarnyba), adresu: https://cmek.vrm.lt. Registruojantis sistema parodys laisvų dienų datas ir vietų skaičių.

Ekspertizei siūlome atvykti kuo anksčiau (registratūra pradeda dirbti 700 val.), kad ekspertizė būtų atlikta per vieną dieną. Sveikatos patikrinimo metu  bus atliekamas psichologinis ištyrimas, turėsite apsilankyti pas 9 gydytojus, be to, esant reikalui, gali būti skirti papildomi tyrimai.

Iš anksto SME užregistruotas asmuo, paskirtą dieną turi atvykti į CMEK nuo 7 iki 8 val. į 314 kabinetą (registratūra).

Tiriamuosius lydintys asmenys į CMEK neįleidžiami!

Informuojame, kad su savimi būtina turėti rašymo priemonę

Pareigūnai, turintys nedarbingumo pažymėjimą, gali būti priimami be išankstinės registracijos rytais, nuo 7 iki 10 val.

Internetinėje sistemoje personalo tarnybos bei asmuo gali sužinoti SME rezultatą (tinkamas, netinkamas, nebaigta). Norint sužinoti SME rezultatą būtina žinoti tiriamojo asmens kodą bei turėti CMEK registracijos numerį, kuris bus išduodamas CMEK registratūroje kiekvienam asmeniškai.

Jeigu nustatytu laiku negalite atvykti į CMEK, internetinėje sistemoje galite (prieš vieną dvi dienas) pakeisti atvykimo datą. Jei tokios galimybės neturite informuokite CMEK registratūrą (tel. 271 88 01).

I. Nauji priimamieji (pretenduojantys į tarnybą, pageidaujantys mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje), buvę pareigūnai, atvykstantys į CMEK turi pateikti šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus:

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba).
  Pastaba: Siuntimas naujai priimamajam, buvusiam pareigūnui galioja 90 kalendorių dienų)
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su veido atvaizdu ir asmens kodu;
 • jeigu turi, dokumentą, patvirtinantį asmens karo prievolės atlikimą;
 • asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos už paskutinių 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės atliktos ekspertizės;
 • kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu toks yra išduotas;
 • psichikos sveikatos centro išduotas pažymą (medicininės apskaitos forma Nr.046/a) už pastarųjų 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės, kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre);


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai);
 • Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas (ENG);
 • Šlapimo tyrimas analizatoriumi;
 • Biocheminiai kraujo tyrimai:
  • 10.1. gliukozės kiekis kraujyje;
  • 10.2. alanininė transaminazė (GPT/ALT);
  • 10.3. asparagininė transaminazė (GOT/AST), bendras bilirubinas (BIL-T);
  • 10.4. bendrojo cholesterolio kraujyje tyrimas (asmenims nuo 40 metų amžiaus ir esant lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių);
 • Imunologinis tyrimas ŽIV infekcijai, sifiliui (RPR);
 • Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiograma ramybėje;
 • Krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos aprašymas;
 • Tyrimas dėl gonorėjos;
 • Kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose buvo gydomi dėl tuberkuliozės, odos problemų, lytiškai plintančių ligų, išduotų dokumentų išrašus (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a), jeigu sirgo šiomis ligomis;
 • Buvusias operacijas ar traumas liudijančių medicininių dokumentų, antrinio ar tretinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų ir stacionarinio gydymo išrašus arba kopijas.

Jeigu turite galimybę ir to reikalauja siuntime nurodyta Sąvado skiltis, rekomenduojame, prieš atvykstant į CMEK, pasidaryti šiuos tyrimus pasirinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje:

1. Veloergometrija skiriama: naujam priimamajam, kuriam taikoma sąvado I skiltis; naujam priimamajam, kuris priimamas į pareigas, susijusias su darbais aukštyje, orlaivių, laivų valdymu, mokymu nardyti ir nardymu vidutiniame ir dideliame gylyje, gaisrų gesinimu, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimu, žmonių, turto gelbėjimo darbų atlikimu, kvėpavimu kenksmingoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu; pageidaujančiam mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kuriam taikoma sąvado I–II skiltis; tiriamajam, vyresniam nei 40 metų amžiaus; pareigūnui, kuris siunčiamas dėl aukštesnių sveikatos būklės reikalavimų (aukštesnė sąvado skiltis); pareigūnui, kurio pareigos susijusios su nardymu ar mokymu nardyti;

2. Spirometrija skiriama: naujam priimamajam, siunčiamam iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų, kuriam taikoma sąvado I arba II skiltis; naujam priimamajam, kurio pareigos susijusios su nardymu; pareigūnui, kurio pareigos susijusios su nardymu ar mokymu nardyti;

3. Vestibulometrija skiriama: tiriamajam, kuriam taikoma sąvado I arba II skiltis, jei jų darbas gali turėti įtakos vestibulinei funkcijai (ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems aukštyje, laivuose ir kt.);

4. Audiometrija skiriama: tiriamajam, kurio tarnyba susijusi su elektroakustinių ryšių priemonių naudojimu, tarnybos aplinkos triukšmu, nardymu. Šis tyrimas atliekamas dirbantiems laivuose, lakūnams ir tiriamajam, sirgusiam ausų ligomis.

Pastaba: vertinami ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki ekspertizės pirmos dienos atlikti laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ir ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atlikta krūtinės ląstos apžvalginė rentgenograma;

Laboratoriniai tyrimai nelegaliam narkotikų, kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimui nustatyti tiriamajam atliekami jam atvykus į CMEK;

Gydytojas ekspertas gali paskirti kitus papildomus laboratorinius ir/ar funkcinės diagnostikos tyrimus tais atvejais, kai be nurodytų rezultatų įvertinimo negali priimti ekspertinio spendimo.

Tiriamajam nepristačius išvardintų tyrimų, jie gali būti atlikti LR VRM Medicinos centre (tyrimai mokami, išskyrus pareigūnus);

II. Pareigūnai atvykstantys į CMEK pateikia šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus:

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba);
  Pastaba: Siuntimas pareigūnui ar kursantui galioja 60 kalendorių dienų;
 • Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (medicininės apskaitos forma Nr. 048-/a);
 • asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos už paskutinių 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės;
 • kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu toks yra išduotas;
 • psichikos sveikatos centro išduotas pažymą (medicininės apskaitos forma Nr.046/a) už pastarųjų 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės, kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre);
 • buvusias operacijas ar traumas liudijančių medicininių dokumentų, antrinio ar tretinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų ir stacionarinio gydymo išrašus arba kopijas;


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai);
 • Šlapimo tyrimas analizatoriumi;
 • Gliukozės kiekis kraujyje;
 • Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiograma ramybėje;
 • Krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos aprašymas;
 • Tyrimas dėl gonorėjos;

Pastaba: vertinami ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki ekspertizės pirmos dienos atlikti laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ir ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atlikta krūtinės ląstos apžvalginė rentgenograma.

Pareigūnui nepristačius išvardintų tyrimų, jie atliekami LR VRM Medicinos centre nemokamai.

Gydytojas ekspertas gali paskirti kitus papildomus laboratorinius ir/ar funkcinės diagnostikos tyrimus tais atvejais, kai be nurodytų tyrimų rezultatų įvertinimo negali priimti ekspertinio spendimo arba jeigu šie tyrimai būtini norint įvertinti pareigūno tinkamumą tarnybai pagal profesinės rizikos veiksnius.

III. Pareigūno, kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymui privalomi pateikti dokumentai:

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba).
  Pastaba: Siuntimas pareigūnui ar kursantui galioja 60 kalendorių dienų.
 • Tarnybinio patikrinimo išvados, surašytos įsakymo Nr. 1V-138 nustatyta tvarka, patvirtinta kopija.
  Pastaba. Nesant tarnybinio patikrinimo išvados kopijos arba jei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra pateikti visi privalomi duomenys, ekspertizė nepradedama.
 • Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas.
 • Medicininės dokumentacijos apie patirtą sveikatos sutrikdymą, kopijas.
 • Jeigu pareigūnas ar kursantas siunčiamas ekspertizei dėl sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo, esant įtarimų, kad pareigūnas ar kursantas galėjo susirgti sunkia užkrečiamąja liga, tai siuntimas pareigūnui ar kursantui išduodamas nedelsiant. Prie siuntimo turi būti pridėtas vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytas tarnybinis pranešimas, kad pradėtas tarnybinis patikrinimas, su paaiškinimais apie galimas pareigūno ar kursanto infekavimo aplinkybes įvykio metu.

IV. Pareigūnai, išleidžiami į pensiją ir atvykstantys į CMEK medicininės reabilitacijos poreikiui nustatyti, pateikia šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus;

 • Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba).
 • Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su veido atvaizdu ir asmens kodu;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (medicininės apskaitos forma Nr. 048-/a);
 • kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu tokie tiriamajam yra išduoti,
 • išeinančio į pensiją pareigūno, pageidaujančio pasinaudoti pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonėmis, individualų veiklos planą;
 • šeimos gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (medicininės apskaitos forma Nr.027/a).


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai);
 • Šlapimo tyrimas analizatoriumi;
 • gliukozės kiekis kraujyje;
 • Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiograma ramybėje;
 • Krūtinės ląstos apžvalginė rentgenogramą;

Pastaba. Kiti papildomi tyrimai ar konsultacijos atliekami tik gydytojo eksperto teikimu.

V. Prokurorai ir asmenys, pateikę prašymus tarnauti prokurorais, atvykdami į CMEK pateikia šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus

 • Siuntimą pasitikrinti sveikatą, išduotą LR Generalinės prokuratūros;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu;
 • Paskutinių 5 (penkerių) metų (atliekant periodinį sveikatos tikrinimą – laikotarpio nuo paskutinio sveikatos tikrinimo) asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją, iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
 • psichikos sveikatos centro išduotas pažymą (medicininės apskaitos forma Nr.046/a), kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre);
 • priklausomybių ligų pažymą (medicininės apskaitos forma Nr 046/a), kad dėl priklausomybės ligų nėra įregistruotas priklausomybės ligų centre (kabinete) ar pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre, arba medicinos dokumentų išrašą medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie jame gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas);


 • Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:
 • Bendrojo kraujo tyrimą;
 • Gliukozės kiekį kraujyje;
 • Bendrojo šlapimo tyrimą;
 • Krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos (atliktų buvus klinikinių arba epidemiologinių indikacijų);
 • elektrokardiogramos aprašymą;
 • Mokėjimo už sveikatos tikrinimą kvitą (taikoma asmenims, pateikusiems prašymus tarnauti prokurorais).

Pastaba: už šiame punkte nurodytos asmens sveikatos istorijos kopiją ir nurodytus laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras sumoka pats Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pastaba. Sveikatos tikrinimų metu vertinami pateikti ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos tikrinimo pirmos dienos atlikti laboratoriniai tyrimai, elektrokardiogramos ir jeigu buvo dėl klinikinių arba epidemiologinių indikacijų ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atliktos krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos aprašymai.

Jei siuntime nurodyta pateikti formą 049/a (dėl tarnybinio ginklo), papildomai pateikiama tarnybinė charakteristika ir veido nuotrauka.